Záchovná stomatologie

Zubní kaz

Jedná se o bakteriální onemocnění zubu. Vzniká v místech demineralizace skloviny, prostupuje do zuboviny a šíří se dále k zubní dřeni. Rozlišujeme:

Kaz iniciální

Iniciální kaz

Začínající kaz postihuje pouze sklovinu. Jedná se o demineralizovanou lézi, která je schopná za příznivých podmínek (vynikající hygiena a přísun fluoru) se zhojit, tedy remineralizovat.

Kaz hluboký

Caries profunda

Zasahuje do zuboviny a jedná se o nevratný děj (neremineralizuje). Je nutné jej ošetřit zubní výplní. Kaz blízký zubní dřeni (nervu) vyžaduje překrytí bioaktivním preparátem na bázi Ca(OH)2 a ošetření zubní výplní nebo dostavbou. Je zde vysoké riziko zánětu zubní dřeně (nervu).

Kaz zasahující do dřeně

Caries ad pulpae penetrans

Způsobuje zánět zubní dřeně (nervu). Někdy se projevuje akutní bolestí, jindy pozvolným odumřením nervu (nebolí). Vždy je nutné ošetření kořenových kanálků.

Komplikace zubního kazu

Zánět zubní dřeně (nervu)

Nejčastěji vzniká jako důsledek kazu zasahujícího do zubní dřeně. Může být také následkem traumatu. Projevuje se prudkou bolestí zubů, často vystřelující do okolí. Je tedy těžké určit postižený zub. Avšak může probíhat i bez bolestivých příznaků, jako pozvolné odumírání nervu.

Caries ad pulpae penetrans

Zánět zubní dřeně vyžaduje nezbytně ošetření kořenových kanálků. Pokud k němu nedojde, zánět se šíří dále do okolí kořene zubu, pak se jedná již o zánět ozubice (“váček”).

Zánět ozubice (váček)

Vzniká šířením zánětu zubní dřeně do okolí kořene. Akutní zánět se projevuje bolestí postiženého zubu, otokem tváře, někdy i celkovou schváceností a horečkou. Chronický zánět nemusí bolet, může však kdykoliv akutně vzplanout. Ošetření zánětu ozubice je vždy pouze pokusem o zachránění takto postiženého zubu. Je nutné ošetření kořenových kanálků a aplikaci léčebné vložky, která je ponechána v zubu i několik týdnů.

Periodontitis chronica RTG

V případě, že se chronický zánět ozubice ponechá bez ošetření, je téměř jisté, že pacient dříve či později o daný zub příjde. Navíc chronický “váček” znamená zátěž pro celý organizmus v podobě tzv. fokální infekce. Bakterie z “váčku” kolují v krevním řečišti a mohou způsobit i onemocnění srdce a jiných orgánů.

Ošetření zubního kazu

před ošetřením po ošetření

Jedná se o zákrok, při kterém odstraníme veškerý změklý a zkažený dentin a taktéž sklovinu nepodloženou zdravou zubovinou. Vzniklý defekt nahradíme některým z výplňových materiálů. Zde máme na výběr buď moderní fotokompozitní hmoty, nebo dlouhodobě osvědčený amalgám. V některých případech můžeme použít skloionomerní cement.

amalgámová plomba estetická rekonstrukce

V případě, že kaz je natolik rozsáhlý a výsledný defekt po jeho ostranění neumožňuje zhotovení přímé výplně v ordinaci, je zapotřebí, po patřičné dostavbě zubu, ošetření zubní korunkou zhotovenou v laboratoři. Mezi komplikace ošetření zubního kazu patří zánět zubní dřeně (nervu). K němu dochází v situacích, kdy kaz je natolik hluboký, že zasahuje buď přímo do dřeně, nebo do její těsné blízkosti. Tehdy je nutné ošetření kořenových kanálků.