Reendodoncie

(Znovuošetření kořenových kanálků)

před ošetřením po ošetření

Z důvodu nevyhovující stávající kořenové výplně došlo v postiženém zubu k bakteriální reinfekci kořenového kanálku. Dříve nebo později může vzniknout (pokud k tomu již nedošlo) zánět kosti v okolí kořene (váček), a tímto může dojít ke ztrátě takto postiženého zubu. Znovuošetření kořenových kanálků je zákrok, kterým se zubní lékař pokouší znovu zprůchodnit, rozšířit, dezinfikovat a zaplnit kořenové kanálky, a tím zachránit postižený zub.

Tento výkon je však velmi náročný a úspěšnost se pohybuje kolem 65 %.

Postup ošetření je obdobný jako u ošetření kořenových kanálků. Avšak výskyt možných komplikací je větší. Také čas a cena ošetření je vyšší. Po úspěšném ošetření je zub po dostavbě opatřen korunkou. V případě neúspěchu je zub pouze dostavěn. Pokud je zánět většího rozsahu a ohrožuje celý organismus, je zub indikován k extrakci.

Alternativou k tomuto zákroku je extrakce (vytažení) postiženého zubu a náhrada zubním můstkem nebo implantátem. Jedná se vždy o finančně náročnější druh ošetření.

před ošetřením po ošetření