Endodoncie

Ošetření kořenových kanálků

Z důvodu zánětu nebo odumření zubní dřeně (nervu) či zánětu okolí kořene (váček) je pro dlouhodobé zachování zubu v ústech nezbytné provést ošetření kořenových kanálků. Někdy je tento výkon nutný i v případě broušení zubu, při kterém by mohlo dojít k narušení a pozdějšímu odumření nervu.

ošet-koř-kan1.jpg

Pokud by takto postižený zub nebyl ošetřen, je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později o tento zub pacient přijde. Náhrada chybějícího zubu (můstek, implantát) je vždy mnohem náročnější (i finančně).

Jaký je postup ošetření?

ošet-koř-kan2.jpg

Po vyšetření postiženého zubu (poklep, RTG, chladový test, atd.) a určení diagnózy je nutné odstranit starou nevyhovující plombu a veškerý kaz. Provrtáním (trepanace) stropu dřeňové dutiny a rozšířením otvoru získáme přístup ke vchodům do kořenových kanálků. Po odstranění nervu se změří délky jednotlivých kanálků pomocí elektrometrického přístroje.

ošet-koř-kan3.jpg

Potom se pomocí ručních i strojových vrtáčků a dezinfekčního roztoku vyčistí a rozšíří kořenové kanálky tak, aby byly zbaveny infekce a mohly být těsně zaplněny kořenovou výplní. Zub se opatří provizorní výplní a zhotoví se RTG snímek po plnění.

před ošetřením po ošetření

Jak dlouho tento výkon trvá?

Ošetření jednoho kanálku trvá přibližně jednu hodinu. U zubu s více kořenovými kanálky může být toto ošetření rozloženo do dvou návštěv. Pokud je infekce v kořeni i v kosti rozsáhlá, je třeba aplikovat na dobu jednoho či více týdnů dezinfekční vložku.

Je tento zákrok bolestivý?

Ošetření kořenových kanálků se provádí v místním znecitlivění, pacient tedy žádnou bolest necítí. Znecitlivění odezní u zubů v horní čelisti za 1-2 hodiny, v dolní čelisti za 3-4 hodiny.