Prevence


Prevence stojí na samém počátku vašeho zdravého chrupu. Rozlišujeme prevenci primární a sekundární.

Primární prevence: v chrupu ještě není přítomen zubní kaz ani paradontopatie, zahrnujeme tady především ochranu proti jeho vzniku: účinná péče o ústní dutinu, fluoridace a pečetění fisur, úprava ortodontických anomálií (především jejich včasné rozpoznání), úprava špatně udržovaného chrupu, úprava poruch artikulace.

Sekundární prevence: v chrupu se již vyskytuje zubní kaz nebo parodontopatie. Zde je pak na místě jejich včesná diagnostika a léčba. Všechny procesy a stavy dutiny ústní jsou zcela individuální a ke každému pacientovi přistupujeme rovněž a jedině individuálně.

Ve vašem vlastním zájmu by mělo být absolvovat 2 preventivní prohlídky ročně a využít toho, že jsou v současné době plně hrazeny ze zdravotního pojištění.