Tooth implants

Zubní implantáty jsou náhrady zubů, jež jsou upevněny přímo do kosti. Zubní implantáty – jedná se o „hmoždinku“, na niž se po vhojení ( 2-3 měsíce ) připevňuje korunka, můstek či hybridní náhrada. Obavy z nepřijetí zubního implantátu tělem pacienta jsou většinou zbytečné – všeobecně se dosahuje 95% úspěšnost. Např. po vytržených zubech bývají podmínky většinou příznivé, zejména však v horní čelisti je před implantací často nutno upravit objem nebo kvalitu kosti (augmentace), poté vlastní implantace následuje zhruba za 4 – 6 měsíců. Určitou komplikací jsou celková onemocnění (cukrovka, nemoci imunitního systému, osteoporóza,…) Naopak v případě dobrých podmínek je možné zubní implantáty okamžitě zatížit a provizorní korunku nebo zubní můstek nasadit v den samotné implantace.
Při ztrátě více zubů je řešením použití částečných snímacích náhrad, jež jsou v dutině ústní přidržovány pomocí vlastních zubů a spon (většinou kovových). Ztrátu celého chrupu řešíme pomocí celkové zubní protézy. Tyto vyndavací náhrady však bývají mnohdy pacienty hůře snášeny (dávivý reflex, pohyblivost,…) a proto i zde jsou alternativou k jejich zhotovení zubní implantáty. Ty dovolují zhotovit protetickou práci „napevno“.